Gelişmiş Afk Olma Questi

APTİ

GoldTurk
GoldTurk
31 May 2022
25
1
1
Değerlendirme - 0%
0   0   0
quest afk begin
state start begin

when login begin
send_letter("AFK Modu")
end
when button or info begin
say_reward(" Bu modu açarsanız çarınız 3 dakika sonra afk moduna gececektir.")
say_reward("Çarınızı afk moduna sokmak istiyormusunuz?")

local s = select("Evet","Hayır","Modu kapat")
if s == 1 then
local nomove_time = 60*3 -- dönüşmeden önce geçmesi gereken süre
loop_timer("nomove",nomove_time)
pc.setqf("x_coord",pc.get_x())
pc.setqf("y_coord",pc.get_y())
pc.setqf("polymorphed",0)
say("Afk modu acildi")
say("Cariniz 3 dakika sonra afk moduna geceçektir")
end
if s == 2 then
pc.remove_polymorph()
pc.setqf("polymorphed",1)
end
if s == 3 then
pc.remove_polymorph()
pc.setqf("polymorphed",2)
say("Afk modu kapatildi")
end
end

when nomove.timer begin
if pc.getqf("polymorphed") == 1 then
pc.setqf("polymorphed",0)
return
endif pc.getqf("polymorphed") == 2 then
return
end

if pc.is_polymorphed() then
say("Herhangi bir donusum veya özel dükkan halindeyken afk modunu kullanamazsın.")
pc.setqf("polymorphed",2)
return
end


if pc.is_mount() then
say("At üstünde iken afk modunu kullanamazsınız")
pc.setqf("polymorphed",2)
return
end

if pc.getqf("x_coord") == pc.get_x() and pc.getqf("y_coord") == pc.get_y() then
if afk.check() != false then
if pc.get_empire() == 1 then
pc.polymorph(20035,100000)
elseif pc.get_empire() == 2 then
pc.polymorph(20037,100000)
elseif pc.get_empire() == 3 then
pc.polymorph(20036,100000)
end
say("Dönüşümden çıkmak için Devam'a tıkla.")
say("")
pc.setqf("polymorphed",1)
wait()
pc.remove_polymorph()
end
else
pc.setqf("x_coord",pc.get_x())
pc.setqf("y_coord",pc.get_y())
end
end

function check()
local mapx = {65,66,113,114} -- yasaklı haritalar
for i=1, table.getn(mapx) do
if pc.get_map_index() == mapx then
return false
end
end
if pc.is_dead() or pc.is_mount() or pc.is_polymorphed() or pc.in_dungeon() then
return false
end
endwhen login begin

---pc.remove_polymorph()
end
end
end
 
Üst